Forarbeid

HVA MÅ DU TENKE PÅ FØR ASFALTERING?

Underlaget er viktig med tanke på finish og kvalitet. Under følger noen punkter som er viktige med tanke på forarbeid og underlag.

  • Det bør ikke være ujevnheter eller humper i underlaget.
  • Underlaget bør ha helling på ca 1,5 %, dvs. 1,5 cm pr. meter. Dette for å unngå vannpytter.
  • Underlaget bør bestå av komprimert veigrus (0 – 16).
  • Fjern alt av ugress.  For eksempel vil løvetann bryte rett gjennom asfalten. Legg gjerne duk under grusen.
  • Det bør ikke være større steiner/grus på toppen av underlaget, da det kan lage ujevnheter ved frost og teleløsning.

Jo bedre underlaget er, dess bedre resultat og pris kan vi giVi kan være behjelpelige med å formidle kontakt med oppretter, og tar også siste finish selv, hvis ønskelig.

 

FORSIKTIGHETSREGLER

Rett etter utlegging kan overflaten ha en temperatur opp mot 150 grader C. Den kjølner fort og har omgivelses temp. etter noen timer.
Asfaltdekker får høyere temperatur på varme solrike dager. Dette bør brukeren ta hensyn til ved å unngå pungt belastninger som fra sykkelstøtter og lignende.

Fall på asfaltdekker kan gi skrubbsår som på vanlige grusdekker.
Fjern ev. sand og grus enkelt med kost eller spyleslange. Høytrykkspyler bør brukes med forsiktighet.

Meny