Vi har lang erfaring med oppbygging og asfaltering av gangstier og gangveier. Dette krever ofte presisjonsarbeid ved legging inntil ulike kantstein, fjell etc.

Vi i Sveen Asfalt har lang erfaring innen asfaltbransjen, og er opptatt av at du skal få det beste resultatet.Husk at vi har lang erfaring og det rette utstyret. Vi leverer når vi skal!
Ta kontakt med oss for prisoverslag og befaring.

FORSIKTIGHETSREGLER

Rett etter utlegging kan overflaten ha en temperatur opp mot 150 grader C. Den kjølner fort og har omgivelses temp. etter noen timer.
Asfaltdekker får høyere temperatur på varme solrike dager. Dette bør brukeren ta hensyn til ved å unngå pungt belastninger som fra sykkelstøtter og lignende.

Fall på asfaltdekker kan gi skrubbsår som på vanlige grusdekker.
Fjern ev. sand og grus enkelt med kost eller spyleslange. Høytrykkspyler bør brukes med forsiktighet.

HVA MÅ DU TENKE PÅ?

Underlaget er viktig med tanke på finish og kvalitet. Vi legger på underlag av gammel asfalt eller jevn veigrus 0 – 16 som har over 1.5 % fall.
Vi kan være behjelpelige med å formidle kontakt med oppretter.

Jo bedre underlaget er, dess bedre resultat og pris kan vi gi!